vychádza od roku 1998. Cieľom vedeckého recenzovaného časopisu je uverejňovať pôvodné články slovenských aj zahraničných autorov, týkajúcich sa rôznych oblastí spoločenských vied, sústreďujúc sa pri tom na témy z politických vied, medzinárodných vzťahov, moderných dejín a bezpečnostných štúdií. Zároveň časopis prináša aktuálne recenzie nedávno publikovanej odbornej literatúry zo slovenských a zahraničných vydavateľstiev. Dôraz je tiež kladený na vyhodnocovanie vedeckých aktivít, spoločenských podujatí a široké spektrum iných aktivít, zaujímavých pre vedeckú komunitu. Obsah predkladaného časopisu o politických vedách má ambíciu vychádzať v ústrety potrebám výskumných pracovníkov, učiteľov, študentov, aktivistov, politikov a ďalších kvalifikovaných autorov a vysokoškolských pracovníkov. Napriek tomu nezabúda ani na záujmy verejnosti, uverejňované články môžu tiež slúžiť v prospech tých, ktorým sú blízke témy politických vied a najnovšie otázky výskumu. Bližšie informácie o publikovaní príspevkov v časopise nájdene v sekcii Pre autorov

Časopis politické vedy vychádza na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, vydavateľstvom Belianum, Matej Bel University Press. Ročne vychádzajú štyri čísla - dve v anglickom jazyku a dve v slovenskom jazyku. Príspevky prechádzajú dvojitým anonymným recenzným konaním. Časopis sa pri publikovaní príspevkov riadi Štatútom časopisu Politické vedy a Etickými štandardmi časopisu Politické vedy - Vyhlásením o dodržiavaní publikačnej etiky a o publikačnej praxi.

Časopis je v súčasnosti zaradený do databáz IndexCopernicus, EBSCO, Central Eastern European Online Library, Proquest a ERIHPLUS a ďalej prechádza evaluačným procesom vo viacerých medzinárodných abstraktových, bibliografických a citačných databázach.

Martin Solik - Vladimír Baar: Koncept ´Ruského sveta´ ako nástroj implementácie soft power v ruskej zahraničnej politike (The Concept of the ´Russian World´ as an Instrument of the Implementation of Soft Power in the Foreign Policy of the Russian Federation)

Jana Peterková: Budování pověsti EU prostřednictvím veřejné diplomacie (Building the EU Reputation through Public Diplomacy)

Richard Grünwald - Petra Andělová: Politická ekologie ve společenských vědách (Political Ecology in Social Sciences)

Jakub Hornek - Ondřej Klapal: Srážka s jeptiškou: analýza polských prezidentských voleb v roce 2015 (Hitting a Nun: An Analysis of the Polish Presidential Election in 2015)

Marcela Voženílková - Jakub Šedo: Personalizace volebních systémů v České republice. Možnosti a limity metody J. Careyho a M. Shugarta (Personalization of Electoral Systems in the Czech Republic. Possibilities and Limits of the Method of J. Carey and M. Shugart)

Michaela Prouzová: Vliv volebních reforem na politické a stranické systémy Latinské Ameriky po roce 1990 (The Impact of Electoral Reforms on Political and Party Systems in Latin America after 1990)

Zuzana Horváthová: Strategie a nástroje boje proti terorismu v České republice a Evropské unii (Strategy and Tools to Combat Terrorism in Czech Republic and the European Union)

Michal Zourek: Československo a argentinská vojenská junta 1976 – 1983: nepřátelé nebo spojenci? (Czechoslovakia and the Argentine Military Junta 1976 – 1983: Enemies or Allies?)

Antonín Háka: Dělnická strana sociální spravedlnosti: postoj k systému (Worker’s Party of Social Justice: Attitude towards the System)

Jaroslav Bílek: Recenze na knihu: Democracies and Dictatorship in Latin America. Emergence, Survival, and Fall (Book Review: Democracies and Dictatorship in Latin America. Emergence, Survival, and Fall)

Jana Lasicová: Recenzia na knihu: Komu nie je nič sväté (Book Review: Ništa sveto)

Katarína Liptáková: Recenzia na knihu: Verejná politika a verejná kontrola (Book Review: Public Policy and Public Control)

Miroslav Řádek: Vedecká konferencia: „Aktuálne otázky politiky V.“ (Scientific Conference: “Current Policy Issues V.“)

Jiří Kohoutek: Mezinárodní online konference: „Výzkum v sociálních a humanitních vědách - nové pohledy 2016“ (International Online Conference: “Social Science and Humanities Research Outlooks 2016”)

Lívia Krempaská: Medzinárodná vedecká konferencia: „Bezpečnostné fórum 2016“ (International Scientific Conference: “Security Forum 2016”)

Vážení prispievatelia,

rozhodnutím redakčnej rady zo dňa 13.1.2016 sa pozastavuje prijímanie článkov v slovenskom/českom jazyku do recenzného konania na neurčito. Vaše články však radi privítame v anglickom jazyku.

ďakujeme za pochopenie

Jaroslav Usiak
šéfredaktor časopisu

 

CejissFpvMvobrana a strategie