print

Jana Lasicová – Juraj Kalický

Book Review: The Afghan Drug Industry as a Limiting Factor in the Country's Post-Conflict Reconstruction

(Recenzia na knihu: Afganský drogový priemysel ako limitujúci faktor postkonfliktnej obnovy krajiny)

Politické vedy, Volume 25, Number 4/2022, pages 267-270

DOI: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2022.25.4.267-270

FULL ARTICLE AVAILABLE HERE

Recommended form for quotation of the article / Odporúčaná forma citácie článku:

LASICOVÁ, J. – KALICKÝ, J. 2022. Book Review: The Afghan Drug Industry as a Limiting Factor in the Country's Post-Conflict Reconstruction. In Politické Vedy. Vol. 25, no. 4, pp. 267-270. ISSN 1335 – 2741. Available at: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2022.25.4.267-270


REVIEWED BOOK:

Čech, Ľ.: The Afghan drug industry as a limiting factor in the country's post-conflict reconstruction [Afganský drogový priemysel ako limitujúci factor postkonfliktnej obnovy krajiny]. Bratislava: EKONOM, 2020.  92 p. ISBN 978-80-225-4759-8.

=
CejissFpvMvobrana a strategie