print

Heinrich Kreft – Kristina Kurze

International Scientific Conference: V4+Germany: Implementing the European Green Deal - Opportunities and Challenges

(Medzinárodná vedecká konferencia: V4+Nemecko: Implementácia Európskej zelenej dohody - Príležitosti a výzvy)

Politické vedy, Volume 25, Number 4/2022, pages 284-286

DOI: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2022.25.4.284-286

FULL ARTICLE AVAILABLE HERE

Recommended form for quotation of the article / Odporúčaná forma citácie článku:

KREFT, H. – KURZE, K. 2022. International Scientific Conference: V4+Germany: Implementing the European Green Deal - Opportunities and Challenges. In Politické Vedy. Vol. 25, no. 4, pp. 284-286. ISSN 1335 – 2741. Available at: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2022.25.4.284-286


=
CejissFpvMvobrana a strategie