print

Danylo Stonis

Book Review: Nuclear Disarmament in International Law and Politics: A Tribute to Miroslav Tůma

(Recenzia na knihu: Jaderné odzbrojení v mezinárodním právu a politice: pocta Miroslavu Tůmovi)

Politické vedy, Volume 25, Number 4/2022, pages 261-266

DOI: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2022.25.4.261-266

FULL ARTICLE AVAILABLE HERE

Recommended form for quotation of the article / Odporúčaná forma citácie článku:

STONIS, D. 2022. Book Review: Nuclear Disarmament in International Law and Politics: A Tribute to Miroslav Tůma. In Politické Vedy. Vol. 25, no. 4, pp. 261-266. ISSN 1335 – 2741. Available at: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2022.25.4.261-266


REVIEWED BOOK:

Smetana, M., Bílková, V., et al.: Jaderné odzbrojení v mezinárodním právu a politice: pocta Miroslavu Tůmovi [Nuclear Disarmament in International Law and Politics: A Tribute to Miroslav Tůma]. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i., 2021. 185 p. ISBN 978-80-87558-36-2

=
CejissFpvMvobrana a strategie