print

Tomáš Beňuška

Book Review: A Divided Society

(Recenzia na knihu: Rozdelená spoločnosť)

Politické vedy, Volume 25, Number 3/2022, pages 211-215

DOI: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2022.25.3.211-215

FULL ARTICLE AVAILABLE HERE

Recommended form for quotation of the article / Odporúčaná forma citácie článku:

BEŇUŠKA, T. 2022. Recenzia na knihu: Rozdelená spoločnosť. In Politické Vedy. Vol. 25, no. 3, pp. 211-215. ISSN 1335 – 2741. Available at: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2022.25.3.211-215


REVIEWED BOOK:

JAHIČ, S.: Rozdelená spoločnosť [A Divided Society]. Zvolen: Sol Noctis, 2022. 168 s. ISBN 978-80-99977-15-1.

=
CejissFpvMvobrana a strategie