print

Radovan Gura – Mária Huraj Rošteková

Internationalization of Higher Education with the French Republic – 10th Anniversary of the Slovak-French University Institute

(Internacionalizácia vysokoškolského vzdelávania s Francúzskou republikou – 10. výročie založenia Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu)

Politické vedy, Volume 25, Number 3/2022, pages 227-234

DOI: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2022.25.3.227-234

FULL ARTICLE AVAILABLE HERE

Recommended form for quotation of the article / Odporúčaná forma citácie článku:

GURA, R. – Rošteková, H. M. 2022. Internacionalizácia vysokoškolského vzdelávania s Francúzskou republikou – 10. výročie založenia Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu. In Politické Vedy. Vol. 25, no. 3, pp. 227-234. ISSN 1335 – 2741. Available at: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2022.25.3.227-234


=
CejissFpvMvobrana a strategie