print

Peter Cibuľa

Book Review: Alternatives of Scientific Research of Policy from the Perspective of Political Science, Comparative Political Science, Public Policy, Public Administration and Behavioral Economics

(Recenzia na knihu: Alternatívy vedeckého skúmania politiky z pohľadu vedy o politike, komparatívnej politológie, verejnej politiky, verejnej správy a behaviorálnej ekonómie)

Politické vedy, Volume 25, Number 3/2022, pages 216-221

DOI: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2022.25.3.216-221

FULL ARTICLE AVAILABLE HERE

Recommended form for quotation of the article / Odporúčaná forma citácie článku:

CIBUĽA, P. 2022. Recenzia na knihu: Alternatívy vedeckého skúmania politiky z pohľadu vedy o politike, komparatívnej politológie, verejnej politiky, verejnej správy a behaviorálnej ekonómie. In Politické Vedy. Vol. 25, no. 3, pp. 216-221. ISSN 1335 – 2741. Available at: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2022.25.3.216-221


REVIEWED BOOK:

Koper, j. – LIPTÁKOVÁ, K. – ŠTEFÁNIKOVÁ, L.: Alternatívy vedeckého skúmania politiky z pohľadu vedy o politike, komparatívnej politológie, verejnej politiky, verejnej správy a behaviorálnej ekonómie [Alternatives of Scientific Research of Policy from the Perspective of Political Science, Comparative Political Science, Public Policy, Public Administration and Behavioral Economics]. Praha: Leges, 2021. 117 s. ISBN 978-80-7502-570-8.

=
CejissFpvMvobrana a strategie