print

Adam Sipos

International Conference: “GLOBSEC 2022 - a Frontline Conference Watched by the Whole World”

(Medzinárodná konferencia: „GLOBSEC 2022 - konferencia na frontovej línii, ktorú sledoval celý svet“)

Politické vedy, Volume 25, Number 3/2022, pages 235-238

DOI: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2022.25.3.235-238

FULL ARTICLE AVAILABLE HERE

Recommended form for quotation of the article / Odporúčaná forma citácie článku:

SIPOS, A. 2022. Medzinárodná konferencia: „GLOBSEC 2022 - konferencia na frontovej línii, ktorú sledoval celý svet“. In Politické Vedy. Vol. 25, no. 3, pp. 235-238. ISSN 1335 – 2741. Available at: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2022.25.3.235-238


=
CejissFpvMvobrana a strategie