print

Tomáš Žipaj

Book Review: The Power of Geography in the 21st Century: Ten Maps for the Future of Our World

(Recenzia na knihu: Sila geografie v 21. storočí: Desať máp budúcnosti nášho sveta)

Politické vedy, Volume 25, Number 2/2022, pages 250-255

DOI: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2022.25.2.250-255

FULL ARTICLE AVAILABLE HERE

Recommended form for quotation of the article / Odporúčaná forma citácie článku:

ŽIPAJ, T. 2022. Book Review: The Power of Geography in the 21st Century: Ten Maps for the Future of Our World. In Politické Vedy. Vol. 25, no. 2, pp. 250-255. ISSN 1335 – 2741. Available at: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2022.25.2.250-255


REVIEWED BOOK:

MARSHALL, T.: Sila geografie v 21. storočí: Desať máp budúcnosti nášho sveta [The power of geography in the 21st century: Ten maps for the future of our world]. Bratislava: Premedia, 2021. 372 p. ISBN 978-80-8159-987-3.

=
CejissFpvMvobrana a strategie