print

Peter Čajka – Andrea Čajková

Innovations in Local Government Budgeting in Slovakia

(Inovácie v rozpočtovaní miestnych samospráv na Slovensku)

Politické vedy, Volume 25, Number 2/2022, pages 273-278

DOI: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2022.25.2.273-278

FULL ARTICLE AVAILABLE HERE

Recommended form for quotation of the article / Odporúčaná forma citácie článku:

ČAJKA, P. – ČAJKOVÁ, A. 2022. Innovations in Local Government Budgeting in Slovakia. In Politické Vedy. Vol. 25, no. 2, pp. 273-278. ISSN 1335 – 2741. Available at: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2022.25.2.273-278


=
CejissFpvMvobrana a strategie