print

Marcin Bielowicz – Adam Zawojak

International Scientific Conference: LXIII CICA – XVII Security Forum Kraków

(Medzinárodná vedecká konferencia: LXIII CICA – XVII Bezpečnostné fórum v Krakove)

Politické vedy, Volume 25, Number 2/2022, pages 284-285

DOI: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2022.25.2.284-285

FULL ARTICLE AVAILABLE HERE

Recommended form for quotation of the article / Odporúčaná forma citácie článku:

BIELOWICZ, M. – ZAWOJAK, A. 2022. International Scientific Conference: LXIII CICA – XVII Security Forum Kraków. In Politické Vedy. Vol. 25, no. 2, pp. 284-285. ISSN 1335 – 2741. Available at: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2022.25.2.284-285


=
CejissFpvMvobrana a strategie