print

Lenka Ušiaková

Výkon verejnej moci: samospráva a jej vzdelávanie

(The Executive of Public Authority: Self Government and its Education)

Politické vedy, Volume 25, Number 1/2022, pages 294-300

DOI: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2022.25.1.294-300

FULL ARTICLE AVAILABLE HERE

Recommended form for quotation of the article / Odporúčaná forma citácie článku:

UŠIAKOVÁ, L. 2022. Výkon verejnej moci: samospráva a jej vzdelávanie. In Politické Vedy. Vol. 25, no. 1, pp. 294-300. ISSN 1335 – 2741. Available at: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2022.25.1.294-300


=
CejissFpvMvobrana a strategie