print

Dávid Kollár

Medzinárodná vedecká konferencia: „Bezpečnostné fórum 2022“

(International Scientific Conference: “Security Forum 2022”)

Politické vedy, Volume 25, Number 1/2022, pages 305-308

DOI: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2022.25.1.305-308

FULL ARTICLE AVAILABLE HERE

Recommended form for quotation of the article / Odporúčaná forma citácie článku:

KOLLÁR, D. 2022. Medzinárodná vedecká konferencia: „Bezpečnostné fórum 2022“. In Politické Vedy. Vol. 25, no. 1, pp. 305-308. ISSN 1335 – 2741. Available at: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2022.25.1.305-308


=
CejissFpvMvobrana a strategie