print

Daniel Klimovský

Recenzia na knihu : Skutočné peniaze, skutočná sila? Výzvy s participatívnym rozpočtovaním v New Yorku

(Book Review: Real Money, Real Power? The Challenges with Participatory Budgeting in New York City)

Politické vedy, Volume 25, Number 1/2022, pages 284-293

DOI: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2022.25.1.284-293

FULL ARTICLE AVAILABLE HERE

Recommended form for quotation of the article / Odporúčaná forma citácie článku:

KLIMOVSKÝ, D. 2022. Recenzia na knihu: Skutočné peniaze, skutočná sila? Výzvy s participatívnym rozpočtovaním v New Yorku. In Politické Vedy. Vol. 25, no. 1, pp. 284-293. ISSN 1335 – 2741. Available at: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2022.25.1.284-293


WILLIAMS, D. – WAISANEN, D. 2020. Real Money, Real Power? The Challenges with Participatory Budgeting in New York City [Skutočné peniaze, skutočná sila? Výzvy s participatívnym rozpočtovaním v New Yorku]. Cham: Palgrave Macmillan. 2020. 112 s. ISBN 978-3-030-59200-4.

=
CejissFpvMvobrana a strategie