print

Veronika Valkovičová – Pavol Hardoš – Oľga Gyárfášová – Jaroslav Ušiak

Feminist Perspectives in Political Science in Central and Eastern Europe

(Feministické perspektívy v politických vedách v strednej a východnej Európe) 

Politické vedy, Volume 24, Number 4/2021, pages 8-15

DOI: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2021.24.4.8-15

FULL ARTICLE AVAILABLE HERE

Recommended form for quotation of the article / Odporúčaná forma citácie článku:

VALKOVIČOVÁ, V. – HARDOŠ, P. – GYÁRFÁŠOVÁ, O. – UŠIAK, J. 2021. Feminist Perspectives in Political Science in Central and Eastern Europe. In Politické Vedy. Vol. 24, no. 4, pp. 8-15. ISSN 1335 – 2741. Available at: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2021.24.4.8-15


 

=
CejissFpvMvobrana a strategie