print

Silvia Hudáčková

Book Review: Seeing Women, Strengthening Democracy: How Women in Politics Foster Connected Citizens

(Recenzia na knihu: Vidieť ženy, posilňovať demokraciu: Ako ženy v politike podporujú prepojených občanov a občianky) 

Politické vedy, Volume 24, Number 4/2021, pages 181-186

DOI: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2021.24.4.181-186

FULL ARTICLE AVAILABLE HERE

Recommended form for quotation of the article / Odporúčaná forma citácie článku:

HUDÁČKOVÁ, S. Book Review: Seeing Women, Strengthening Democracy: How Women in Politics Foster Connected Citizens. In Politické Vedy. Vol. 24, no. 4, pp. 181-186. ISSN 1335 – 2741. Available at: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2021.24.4.181-186


REVIEWED BOOK:

HINOJSA, M. – KITTILSON, M.C.: Seeing Women, Strengthening Democracy: How Women in Politics Foster Connected Citizens. Oxford: Oxford University Press, 2020. 120p. ISBN 9780197526941.

=
CejissFpvMvobrana a strategie