print

Natasza Styczyńska – Jan Meijer – Michał Płaza – Magdalena Wilczyńska

Poprebel: “Populist Rebellion against Modernity in 21st Century Eastern Europe: Neo-traditionalism and neo-feudalism” – Research Reflections from Jagiellonian University in Krakow

(Poprebel: "Populistická vzbura proti modernite vo východnej Európe 21. storočia: Neotradicionalizmus a neofeudalizmus" - výskumné úvahy z Jagelonskej univerzity v Krakove) 

Politické vedy, Volume 24, Number 4/2021, pages 203-206

DOI: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2021.24.4.203-206

FULL ARTICLE AVAILABLE HERE

Recommended form for quotation of the article / Odporúčaná forma citácie článku:

STYCZYŃSKA, N. – MEIJER, J. – PŁAZA, M. – WILCZYŃSKA, M. Poprebel: “Populist Rebellion against Modernity in 21st Century Eastern Europe: Neo-traditionalism and neo-feudalism” – Research Reflections from Jagiellonian University in Krakow. In Politické Vedy. Vol. 24, no. 4, pp. 203-206. ISSN 1335 – 2741. Available at: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2021.24.4.203-206


 

=
CejissFpvMvobrana a strategie