print

Mina Baginova

Book Review: Feminist International. How to Change Everything

(Recenzia na knihu: Feministická internacionála. Ako všetko zmeniť) 

Politické vedy, Volume 24, Number 4/2021, pages 187-190

DOI: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2021.24.4.187-190

FULL ARTICLE AVAILABLE HERE

Recommended form for quotation of the article / Odporúčaná forma citácie článku:

BAGINOVA, M. Book Review: Feminist International. How to Change Everything. In Politické Vedy. Vol. 24, no. 4, pp. 187-190. ISSN 1335 – 2741. Available at: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2021.24.4.187-190


REVIEWED BOOK:

GAGO, V.: Feminist International. How to Change Everything. London – New York: Verso, 2020. 240 p. ISBN 978-1788739689. Translated by Liz Mason-Deese.

=
CejissFpvMvobrana a strategie