print

Michaela Grančayová

Book Review: Right-Wing Populism and Gender: European Perspectives and Beyond

(Recenzia na knihu: Pravicový populizmus a rod: Európske perspektívy a ďalšie aspekty) 

Politické vedy, Volume 24, Number 4/2021, pages 191-197

DOI: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2021.24.4.191-197

FULL ARTICLE AVAILABLE HERE

Recommended form for quotation of the article / Odporúčaná forma citácie článku:

GRANČAYOVÁ, M. Book Review: Right-Wing Populism and Gender: European Perspectives and Beyond. In Politické Vedy. Vol. 24, no. 4, pp. 191-197. ISSN 1335 – 2741. Available at: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2021.24.4.191-197


REVIEWED BOOK:

DIETZE, G., ROTH, J. (eds.). Right-Wing Populism and Gender: European Perspectives and Beyond. Bielefeld (Germany): Verlag, 2020. 268 p. ISBN 978-3-8376-4980-2.

=
CejissFpvMvobrana a strategie