print

Daniel Klimovský – Alexandra Hrabinová

The Introduction of the Charter of Good Participatory Budgeting in Slovakia: The Insiders´ Story

(Zavedenie Charty dobrého participatívneho rozpočtu na Slovensku: Príbeh zasvätených) 

Politické vedy, Volume 24, Number 4/2021, pages 198-202

DOI: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2021.24.4.198-202

FULL ARTICLE AVAILABLE HERE

Recommended form for quotation of the article / Odporúčaná forma citácie článku:

KLIMOVSKÝ, D. – HRABINOVÁ, A. The Introduction of the Charter of Good Participatory Budgeting in Slovakia: The Insiders´ Story. In Politické Vedy. Vol. 24, no. 4, pp. 198-202. ISSN 1335 – 2741. Available at: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2021.24.4.198-202


=
CejissFpvMvobrana a strategie