print

Josef Smolík

Recenze na knihu: Proti systému! Český radikální konzervatismus, fašismus a nacionální socialismus 20. a 21. století

(Book Review: Against the System! Czech Radical Conservatism, Fascism and National Socialism of the 20th and 21st Century) 

Politické vedy, Volume 24, Number 3/2021, pages 246-250

DOI: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2021.24.3.246-250

FULL ARTICLE AVAILABLE HERE

Recommended form for quotation of the article / Odporúčaná forma citácie článku:

SMOLÍK, J. 2021. Recenze na knihu: Proti systému! Český radikální konzervatismus, fašismus a nacionální socialismus 20. a 21. století. In Politické Vedy. Vol. 24, no. 3, pp. 246-250. ISSN 1335 – 2741. Available at: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2021.24.3.246-250


REVIEWED BOOK:

RATAJ, J. – DLOUHÝ, M. – HÁKA, A.: Proti systému! Český radikální konzervatismus, fašismus a nacionální socialismus 20. a 21. století [Against the system! Czech radical conservatism, fascism and national socialism of the 20th and 21st century]. Praha: Auditorium 2020, 334 s. ISBN 978-87284-84-1.

=
CejissFpvMvobrana a strategie