print

Eleonóra Kováčová

Recenzia na knihu: Miestne dane v krajinách Vyšehradskej štvorky

(Book Review: Local taxes in the Visegrad Four Countries) 

Politické vedy, Volume 24, Number 3/2021, pages 240-245

DOI: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2021.24.3.240-245

FULL ARTICLE AVAILABLE HERE

Recommended form for quotation of the article / Odporúčaná forma citácie článku:

KOVÁČOVÁ, E. 2021. Recenzia na knihu: Miestne dane v krajinách Vyšehradskej štvorky. In Politické Vedy. Vol. 24, no. 3, pp. 240-245. ISSN 1335 – 2741. Available at: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2021.24.3.240-245


REVIEWED BOOK:

LIPTÁKOVÁ, K. ed. 2021. Miestne dane v krajinách Vyšehradskej štvorky [Local taxes in the Visegrad four countries]Praha: Leges, 2021. 189 s. ISBN 978-80-7502-509-8.

=
CejissFpvMvobrana a strategie