print

Simona Kováčová

Book Review: Public interest: A Paper on Public Policy Theory and Practice

(Recenzia na knihu: Verejný záujem: Príspevok k teórii a praxi verejnej politiky)

Politické vedy, Volume 24, Number 2/2021, pages 205-209

DOI: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2021.24.2.205-209

FULL ARTICLE AVAILABLE HERE

Recommended form for quotation of the article / Odporúčaná forma citácie článku:

Kováčová. S. 2021.Book Review: Public interest: A Paper on Public Policy Theory and Practice. In Politické Vedy. [online]. Vol. 24, No. 2, 2021. ISSN 1335 – 2741, pp. 205-209. Available at: DOI: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2021.24.2.205-209


REVIEWED BOOK:

KONEČNÝ, S. 2021. Verejný záujem: Príspevok k teórii a praxi verejnej politiky. [Public Interest: A paper on Public Policy Theory and Practice]. Bratislava: Mayor, 2021. 158 p. ISBN 978-80-99994-00-4.

=
CejissFpvMvobrana a strategie