print

Lucia Husenicová

Book Presentation: “Does EU Membership Facilitate Convergence? The Experience of EU Eastern Enlargement”

(Prezentácia knihy: „Uľahčuje členstvo v EÚ  konvergenciu? Skúsenosti s východným rozšírením EÚ”)

Politické vedy, Volume 24, Number 2/2021, pages 218-221

DOI: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2021.24.2.218-221

FULL ARTICLE AVAILABLE HERE

Recommended form for quotation of the article / Odporúčaná forma citácie článku:

Husenicová. L. 2021.Book Presentation: “Does EU Membership Facilitate Convergence? The Experience of EU Eastern Enlargement”. In Politické Vedy. [online]. Vol. 24, No. 2, 2021. ISSN 1335 – 2741, pp. 218-221. Available at: DOI: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2021.24.2.218-221


 

=
CejissFpvMvobrana a strategie