print

Dávid Kollár

International Scientific Conference: “Security Forum 2021”

(Konceptualizácia terorizmu ako modernej formy politického násilia)

Politické vedy, Volume 24, Number 2/2021, pages 210-213

DOI: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2021.24.2.210-213

FULL ARTICLE AVAILABLE HERE

Recommended form for quotation of the article / Odporúčaná forma citácie článku:

Kollár. K. 2021. International Scientific Conference: “Security Forum 2021”. In Politické Vedy. [online]. Vol. 24, No. 2, 2021. ISSN 1335 – 2741, pp. 210-213. Available at: DOI: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2021.24.2.210-213


 

=
CejissFpvMvobrana a strategie