print

Svetluša Surová

Virtuálny inauguračný event ASN: Nacionalizmus a pandémia

(Virtual ASN inaugural event: Nationalism and the pandemic)

Politické vedy, Volume 24, Number 1/2021, pages 260-263

DOI: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2021.24.1.260-263

FULL ARTICLE AVAILABLE HERE

Recommended form for quotation of the article / Odporúčaná forma citácie článku:
Svetluša Surová. 2021. Virtuálny inauguračný event ASN: Nacionalizmus a pandémia. In Politické Vedy. [online]. Vol. 24, No. 1, 2021. ISSN 1335 – 2741, pp. 260-263. Available at: DOI: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2021.24.1.260-263


 

=
CejissFpvMvobrana a strategie