print

Katarína Liptáková

Recenzia na knihu: Postdemokracia jako proces hľadania novej kvality demokracie

(Book review: Post-democracy as a process for searching for a new quality of democracy)

Politické vedy, Volume 24, Number 1/2021, pages 235-240

DOI: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2021.24.1.235-240

FULL ARTICLE AVAILABLE HERE

Recommended form for quotation of the article / Odporúčaná forma citácie článku:
Katarína Liptáková. 2021. Recenzia na knihu: Postdemokracia jako proces hľadania novej kvality demokracie. In Politické Vedy. [online]. Vol. 24, No. 1, 2021. ISSN 1335 – 2741, pp. 235-240. Available at: DOI: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2021.24.1.235-240


REVIEWED BOOK:

Koper, j. a kol. 2019. Postdemokracia ako proces hľadania novej kvality demokracie [Post-Democracy as a Process for Searching for a New Quality of Democracy]. Praha: Naše vojsko, 2019. 154 s. ISBN 978-80-206-1849-8.

=
CejissFpvMvobrana a strategie