print

Katarína Duffeková – Barbora Linhartová

Medzinárodná online vedecká konferencia: 2020: Začiatok dekády zmien

(International online scientific conference: 2020: Decade of changes?)

Politické vedy, Volume 24, Number 1/2021, pages 255-259

DOI: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2021.24.1.255-259

FULL ARTICLE AVAILABLE HERE

Recommended form for quotation of the article / Odporúčaná forma citácie článku:
Katarína Duffeková – Barbora Linhartová. 2021. Medzinárodná online vedecká konferencia: 2020: Začiatok dekády zmien ? In Politické Vedy. [online]. Vol. 24, No. 1, 2021. ISSN 1335 – 2741, pp. 255-259. Available at: DOI: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2021.24.1.255-259


 

=
CejissFpvMvobrana a strategie