print

Daniel Klimovský

Recenzia na knihu: X+1 otázok a odpovedí o participatívnom rozpočtovaní

(Book review: X+1 questions and answers on participatory budgeting)

Politické vedy, Volume 24, Number 1/2021, pages 231-234

DOI: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2021.24.1.231-234

FULL ARTICLE AVAILABLE HERE

Recommended form for quotation of the article / Odporúčaná forma citácie článku:
Daniel Klimovský. 2021. Recenzia na knihu: X+1 otázok a odpovedí o participatívnom rozpočtovaní. In Politické Vedy. [online]. Vol. 24, No. 1, 2021. ISSN 1335 – 2741, pp. 231-234. Available at: DOI: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2021.24.1.231-234


REVIEWED BOOK:

Hrabinová, A. a kol. 2020. x+1 otázok a odpovedí o participatívnom rozpočte [X+1 Questions and Answers on Participatory Budgeting]. Bratislava: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, MV SR, 2020. 128 s. ISBN 978-80-89051-60-1.

=
CejissFpvMvobrana a strategie