print

Róbert Vancel

International Scientific Conference: Human Forum 2020 - Equality as a Universal Human Right

(Medzinárodná vedeckákonferencia: Human Forum 2020 - Rovnosť ako univerzálne ľudské právo)


Politické vedy, Volume 23, Number 4/2020, pages 237-240

DOI: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2020.23.4.237-240

FULL ARTICLE AVAILABLE HERE

Recommended form for quotation of the article / Odporúčaná forma citácie článku:

Róbert Vancel. 2020. International Scientific Conference: Human Forum 2020 - Equality as a Universal Human Right. In Politické Vedy. [online]. Vol. 23, No. 4, 2020. ISSN 1335 – 2741, pp. 237-240. Available at: DOI: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2020.23.4.237-240


 

=
CejissFpvMvobrana a strategie