print

Patrícia Šimková

Book Review: Identity. The Demand for Dignity and the Politics of Resentment

(Recenzia na knihu: Identita. Túžba po dôstojnosti a politika hnevu)


Politické vedy, Volume 23, Number 4/2020, pages 213-216

DOI: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2020.23.4.213-216

FULL ARTICLE AVAILABLE HERE

Recommended form for quotation of the article / Odporúčaná forma citácie článku:

Patrícia Šimková. 2020. Book Review: Identity. The Demand for Dignity and the Politics of Resentment. In Politické Vedy. [online]. Vol. 23, No. 4, 2020. ISSN 1335 – 2741, pp. 213-216. Available at: DOI: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2020.23.4.213-216


REVIEWED BOOK:

FUKUYAMA, F. 2019. Identita. Túžba po dôstojnosti a politika hnevu. [Identity. The Demand for Dignity and the Politics of Resentment]. Bratislava: Premedia, 2019, 184 p. ISBN 978-80-8159-753-4.

=
CejissFpvMvobrana a strategie