print

Barbora Jánošková

Future of Slovak Regional Self-Government or Quo Vadis Self-Governing Region?

(Budúcnosť slovenskej regionálnej samosprávy alebo Quo Vadis VÚC?)


Politické vedy, Volume 23, Number 4/2020, pages 228-236

DOI: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2020.23.4.228-236

FULL ARTICLE AVAILABLE HERE

Recommended form for quotation of the article / Odporúčaná forma citácie článku:

Barbora Jánošková. 2020. Future of Slovak Regional Self-Government or Quo Vadis Self-Governing Region? In Politické Vedy. [online]. Vol. 23, No. 4, 2020. ISSN 1335 – 2741, pp. 228-236. Available at: DOI: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2020.23.4.228-236


 

=
CejissFpvMvobrana a strategie