print

Ulrich Wollner – Jaroslav Ušiak

Reflexia súčasného chápania politickej slobody

A Reflection of the Current Understanding of Political Freedom


Politické vedy, Volume 23, Number 3/2020, pages 8-12

DOI: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2020.23.3.8-12

FULL ARTICLE AVAILABLE HERE

Recommended form for quotation of the article / Odporúčaná forma citácie článku:

WOLLNER, U., UŠIAK, J. 2020.Reflexia súčasného chápania politickej slobody. In Politické Vedy. [online]. Vol. 23, No. 3, 2020. ISSN 1335 – 2741, pp. 8-12. Available at: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2020.23.3.8-12

 

=
CejissFpvMvobrana a strategie