print

Frédéric Delaneuville

Reconciling the Acquisition of Professional Skills and the Development of Critical Thinking through a Transdisciplinary and Cross-Disciplinary Approach to Teaching: The Strategy of the Slovak-French University Institute

(Zosúladenie nadobudnutia odborných zručností a rozvoja kritického myslenia prostredníctvom transdisciplinárneho a medzidisciplinárneho prístupu k výučbe: stratégia Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu)

Politické vedy, Volume 23, Number 2/2020, pages 263-269

DOI: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2020.23.2.263-269   

FULL ARTICLE AVAILABLE HERE

Recommended form for quotation of the article / Odporúčaná forma citácie článku:
DELANEUVILLE, F. 2020. Reconciling the Acquisition of Professional Skills and the Development of Critical Thinking through a Transdisciplinary and Cross-Disciplinary Approach to Teaching: The Strategy of the Slovak-French University Institute. In Politické vedy. [online]. Vol. 23, No. 2, 2020. ISSN 1335 – 2741, pp. 263-269. Available at: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2020.23.2.263-269


 

=
CejissFpvMvobrana a strategie