print

Dominika Cevárová

Book Review: Cultural Evolution. People´s Motivations are Changing and Reshaping the World

(Recenzia na knihu: Kultúrna evolúcia. Motivácia ľudí mení a pretvára svet)

Politické vedy, Volume 23, Number 2/2020, pages 246-248

DOI: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2020.23.2.246-248    

FULL ARTICLE AVAILABLE HERE

Recommended form for quotation of the article / Odporúčaná forma citácie článku:
CEVÁROVÁ, D. 2020. Book Review: Cultural Evolution. People´s Motivations are Changing and Reshaping the World. In Politické vedy. [online]. Vol. 23, No. 2, 2020. ISSN 1335 – 2741, pp. 246-248. Available at: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2020.23.2.246-248


REVIEWED BOOK:

INGLEHART, R. F.: Cultural Evolution. People´s Motivation Are Changing and Reshaping the World. New York: Cambridge University Press, 2018. 293 p. ISBN 978-1-108-48931-7.

=
CejissFpvMvobrana a strategie