print

Lucia Laczkó – Katarína Lörincová

Medzinárodná vedecká konferencia: „1989 - 2019 / Kam kráčaš, demokracia?“

(International scientific conference: „1989 - 2019 / Where does democracy go?“)

Politické vedy, Volume 23, Number 1/2020, pages 256-259

DOI: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2020.23.1.256-259

FULL ARTICLE AVAILABLE HERE

Recommended form for quotation of the article / Odporúčaná forma citácie článku:
LACZKÓ, L. – LÖRINCOVÁ, K. 2020. Medzinárodná vedecká konferencia: „1989 - 2019 / Kam kráčaš, demokracia?“. In Politické Vedy. [online]. Vol. 23, No. 1, 2020. ISSN 1335 – 2741, pp. 256-259. Available at: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2020.23.1.256-259


 

=
CejissFpvMvobrana a strategie