print

Jarmila Androvičová – Martina Bolečeková

Medzinárodná konferencia: „HUMAN FORUM 2019 – Voľby ako základný nástroj demokracie“

(International conference: “HUMAN FORUM 2019 – Elections as an essential tool for democracy”)

Politické vedy, Volume 23, Number 1/2020, pages 260-263

DOI: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2020.23.1.260-263

FULL ARTICLE AVAILABLE HERE

Recommended form for quotation of the article / Odporúčaná forma citácie článku:
ANDROVIČOVÁ, J. – BOLEČEKOVÁ, M. 2020. Medzinárodná konferencia: „HUMAN FORUM 2019 – Voľby ako základný nástroj demokracie“. In Politické Vedy. [online]. Vol. 23, No. 1, 2020. ISSN 1335 – 2741, pp. 260-263. Available at: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2020.23.1.260-263


 

=
CejissFpvMvobrana a strategie