print

Dávid Kollár

Medzinárodná vedecká konferencia: „Bezpečnostné fórum 2020“

(International Scientific Conference: “Security Forum 2020”)

Politické vedy, Volume 23, Number 1/2020, pages 252-255

DOI: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2020.23.1.252-255

FULL ARTICLE AVAILABLE HERE

Recommended form for quotation of the article / Odporúčaná forma citácie článku:
KOLLÁR, D. 2020. Medzinárodná vedecká konferencia: „Bezpečnostné fórum 2020“. In Politické Vedy. [online]. Vol. 23, No. 1, 2020. ISSN 1335 – 2741, pp. 252-255. Available at: 
https://doi.org/10.24040/politickevedy.2020.23.1.252-255


 

=
CejissFpvMvobrana a strategie