print

Viera Žúborová

International Scientific Conference: „Focusing on Freedom“

(Medzinárodná vedecká konferencia: „Focusing on Freedom“)

Politické vedy, Volume 22, Number 4/2019, pages 259-265

DOI: http://doi.org/10.24040/politickevedy.2019.22.4.259-265 

FULL ARTICLE AVAILABLE HERE

Recommended form for quotation of the article / Odporúčaná forma citácie článku:
ŽÚBOROVÁ, V. 2019. International Scientific Conference: „Focusing on Freedom“. In Politické vedy. [online]. Vol. 22, No. 4, 2019. ISSN 1335 – 2741, pp. 259-265. Available at: http://doi.org/10.24040/politickevedy.2019.22.4.259-265


 

=
CejissFpvMvobrana a strategie