print

Tomáš Beňuška

Book Review: A Self Study Course on Political Islam. Level 1

(Recenzia na knihu: Samoštudijný kurz politického islamu. Úroveň 1)

Politické vedy, Volume 22, Number 4/2019, pages 254-258

DOI: http://doi.org/10.24040/politickevedy.2019.22.4.254-258 

 FULL ARTICLE AVAILABLE HERE

Recommended form for quotation of the article / Odporúčaná forma citácie článku:
BEŇUŠKA, T. 2019. Book Review: A Self Study Course on Political Islam. Level 1. In Politické vedy. [online]. Vol. 22, No. 4, 2019. ISSN 1335 – 2741, pp. 254-258. Available at: http://doi.org/10.24040/politickevedy.2019.22.4.254-258


REVIEWED BOOK:

WARNER, B.: Samoštudijný kurz politického islamu. Úroveň 1. [A Self Study Course on Political Islam. Level 1].  Brno: CSPI International, 2018, 114 s. ISBN 978-80-88089-39-1.

 

=
CejissFpvMvobrana a strategie