print

Thomas Laurent - Mária Rošteková

The Francophone Educational Network in Slovakia. What is the Role of French Language Assistants?

(Vzdelávacia sieť frankofónov na Slovensku. Aká je úloha asistentov francúzskeho jazyka?)

Politické vedy, Volume 22, Number 4/2019, pages 278-283

DOI: http://doi.org/10.24040/politickevedy.2019.22.4.278-283 

FULL ARTICLE AVAILABLE HERE

Recommended form for quotation of the article / Odporúčaná forma citácie článku:
LAURENT, T. - ROŠTEKOVÁ, M. 2019. The Francophone Educational Network in Slovakia. What is the Role of French Language Assistants?. In Politické vedy. [online]. Vol. 22, No. 4, 2019. ISSN 1335 – 2741, pp. 278-283. Available at: http://doi.org/10.24040/politickevedy.2019.22.4.278-283


 

=
CejissFpvMvobrana a strategie