print

Anne-Coralie Bonnaire - Christophe Lips

State of Play of the European Area of Higher Education: 20 Years after the Launch of the Bologna Process

(Súčasný stav európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania: 20 rokov po začatí Bolonského procesu)

Politické vedy, Volume 22, Number 4/2019, pages 266-277

DOI: http://doi.org/10.24040/politickevedy.2019.22.4.266-277 

FULL ARTICLE AVAILABLE HERE

Recommended form for quotation of the article / Odporúčaná forma citácie článku:
BONNAIRE, A.C.  - LIPS, C. 2019. State of Play of the European Area of Higher Education: 20 Years after the Launch of the Bologna Process. In Politické vedy. [online]. Vol. 22, No. 4, 2019. ISSN 1335 – 2741, pp. 266-277. Available at: http://doi.org/10.24040/politickevedy.2019.22.4.266-277


 

=
CejissFpvMvobrana a strategie