print

Otto Dostál

Recenze na knihu: Mezinárodní marketing

(Book Review: International Marketing)

Politické vedy, Volume 22, Number 3/2019, pages 241-244

DOI: http://doi.org/10.24040/politickevedy.2019.22.3.241-244 

 FULL ARTICLE AVAILABLE HERE

Recommended form for quotation of the article / Odporúčaná forma citácie článku:
DOSTÁL, O. 2019. Recenze na knihu: Mezinárodní marketing. In Politické vedy. [online]. Vol. 22, No. 3, 2019. ISSN 1335 – 2741, pp. 241-244. Available at: http://doi.org/10.24040/politickevedy.2019.22.3.241-244


REVIEWED BOOK:

ŠTEDROŇ, B. - ŠÍMA, J. - ČÁSLAVOVÁ, E. a kol.: Mezinárodní marketing. [International Marketing]. Praha: Nakladatelství C. H. BECK,  2018. 320 s. ISBN 978-80-7400-441-4.

 

=
CejissFpvMvobrana a strategie