print

Katarína Jarošová

Quo vadis Slovakaid? Rozvojová spolupráca SR a odporúčania OECD

(Quo vadis Slovakaid? Development Cooperation of the Slovak Republic and the OECD Recommendations)

Politické vedy, Volume 22, Number 3/2019, pages 266-273

DOI: http://doi.org/10.24040/politickevedy.2019.22.3.266-273   

FULL ARTICLE AVAILABLE HERE

Recommended form for quotation of the article / Odporúčaná forma citácie článku:
JAROŠOVÁ, K. 2019. Quo vadis Slovakaid? Rozvojová spolupráca SR a odporúčania OECD. In Politické vedy. [online]. Vol. 22, No. 3, 2019. ISSN 1335 – 2741, pp. 266-273. Available at: http://doi.org/10.24040/politickevedy.2019.22.3.266-273


 

=
CejissFpvMvobrana a strategie