print

Vít Hloušek

Book Review: Europeanisation Revisited: Central and Eastern Europe in the European Union

(Knižná recenzia: Revízia europeizácie: Stredná a Východná Európa v Európskej Únii)

Politické vedy, Volume 22, Number 2/2019, pages 195-198

DOI: http://doi.org/10.24040/politickevedy.2019.22.2.195-198 

 FULL ARTICLE AVAILABLE HERE

Recommended form for quotation of the article / Odporúčaná forma citácie článku:
HLOUŠEK, V. 2019. Book Review: Europeanisation Revisited: Central and Eastern Europe in the European Union. In Politické vedy. [online].  Vol. 22, No. 2, 2019. ISSN 1335 – 2741, pp. 195-198. Available at: http://doi.org/10.24040/politickevedy.2019.22.2.195-198


REVIEWED BOOK:

MATLAK, M. - SCHIMMELFENNIG, F. - WÓZNIAKOWSKI, T. P. (eds.): Europeanisation Revisited: Central and Eastern Europe in the European Union. Florence: European University Institute, 2018. 155 p. ISBN 978-92-9084-707-6.

 

=
CejissFpvMvobrana a strategie