print

Róbert Vancel

Book Review: Under the Rising Sun. Japan-Korea Relations during the 19th and 20th Century 

(Knižná recenzia: Pod vycházejícim sluncem. Japonsko-kórejské vztahy v průběhu 19. a 20. století)

Politické vedy, Volume 22, Number 2/2019, pages 189-194

DOI: http://doi.org/10.24040/politickevedy.2019.22.2.189-194 

FULL ARTICLE AVAILABLE HERE

Recommended form for quotation of the article / Odporúčaná forma citácie článku:
VANCEL, R. 2019. Book Review: Under the Rising Sun. Japan-Korea Relations during the 19th and 20th Century. In Politické vedy. [online].  Vol. 22, No. 2, 2019. ISSN 1335 – 2741, pp. 189-194. Available at: http://doi.org/10.24040/politickevedy.2019.22.2.189-194


REVIEWED BOOK:

KRIŠTOFOVÁ, V.: Pod vycházejícim sluncem. Japonsko-kórejské vztahy v průběhu 19. a 20. století. [Under the rising sun. Japan-Korea relations during the 19th and 20th century]. Praha: Nakladatelství Epocha, 2018. 392 s. ISBN 978-80-7557-113-7.

 

=
CejissFpvMvobrana a strategie