print

Gilles Rouet - Jaroslav Ušiak

From Singular and Regalian Diplomacy to Plural Diplomacy

(Od diplomacie jednotlivcov a vládcov k plurálnej diplomacii)

Politické vedy, Volume 22, Number 2/2019, pages 8-11

DOI: http://doi.org/10.24040/politickevedy.2019.22.2.8-11 

FULL ARTICLE AVAILABLE HERE 


 

 

=
CejissFpvMvobrana a strategie