print

François-Xavier Mortreuil - Mária Rošteková

Multilingualism in the Daily Life of Companies. What Challenges for Slovakia?

(Viacjazyčnosť v každodennom živote spoločností. Aké výzvy pre Slovensko?)

Politické vedy, Volume 22, Number 2/2019, pages 212-219

DOI: http://doi.org/10.24040/politickevedy.2019.22.2.212-219 

FULL ARTICLE AVAILABLE HERE

Recommended form for quotation of the article / Odporúčaná forma citácie článku:
MORTREUIL, F. - ROŠTEKOVÁ, R. 2019. Multilingualism in the Daily Life of Companies. What Challenges for Slovakia? In Politické vedy. [online].  Vol. 22, No. 2, 2019. ISSN 1335 – 2741, pp. 212-219. Available at: http://doi.org/10.24040/politickevedy.2019.22.2.212-219


 

=
CejissFpvMvobrana a strategie