print

Dávid Kollár

Medzinárodná vedecká konferencia: „Bezpečnostné fórum 2019“

(International Scientific Conference: “Security Forum 2019”)

Politické vedy, Volume 22, Number 1/2019, pages 279-282

DOI: http://doi.org/10.24040/politickevedy.2019.22.1.279-282 

FULL ARTICLE AVAILABLE HERE

Recommended form for quotation of the article / Odporúčaná forma citácie článku:
KOLLÁR, D. 2019. Medzinárodná vedecká konferencia: „Bezpečnostné fórum 2019“. In Politické vedy. [online]. Vol. 22, No. 1, 2019. ISSN 1335 – 2741, pp. 279-282. Available at: http://doi.org/10.24040/politickevedy.2019.22.1.279-282


 

=
CejissFpvMvobrana a strategie