print

Radovan Gura – Gilles Rouet – Mária Rošteková

International Scientific Conference: Soft Power, Ethics and Interests

(Medzinárodná vedecká konferencia: Mäkká moc, etika a záujmy)

Politické vedy, Volume 21, Number 4/2018, pages 231-238

DOI: http://doi.org/10.24040/politickevedy.2018.21.4.231-238 

FULL ARTICLE AVAILABLE HERE

Recommended form for quotation of the article / Odporúčaná forma citácie článku:
GURA, R. – ROUET, G. – ROŠTEKOVÁ, M. 2018. International Scientific Conference: Soft Power, Ethics and Interests. In Politické vedy. [online]. Vol. 21, No. 4, 2018. ISSN 1335 – 2741, pp. 231‑238. Available at: http://doi.org/10.24040/politickevedy.2018.21.4.231-238


 

=
CejissFpvMvobrana a strategie